İKM YAYINCILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
İkm Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Presstij) olarak, siz değerli müşterilerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin işlenmesi hususunda, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır. 
Bu sebeple, iş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, aşağıda yer alan iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Veri Sorumlusunun Kimliği
İkm Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Mersis No : 0470 0969 2110 0001
Tel. No : 0 262 606 06 59
GSM : 0 530 911 00 41
Adres : Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi No: 34 Soydan İş Merkezi Zemin Kat /18  41300 İzmit / KOCAELİ
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz; 
Sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, e-fatura gönderilmesi,
Açık rızanızın varlığı halinde ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarımızla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişim mesajları göndermek,
Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerinizin tespiti,
Sizlere daha verimli ve iyi hizmet verebilmemiz için beğenilerinize, ziyaret ettiğiniz sayfalara, siparişlerinize ve şikayetlerinize ilişkin raporlamaların oluşturulabilmesi,   
Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
Satış sonrası hizmetlerin sunulması,
Üyelik, satış ve kart işlemlerinin tesis edilmesi 
Üyelik kartı ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,
Ürün iadesi/sipariş iptali hallerinde para iadesi yapılması
Amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yine yukarıda sayılan amaçlarla ve açık rızanızın bulunması halinde, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile grup şirketlerimiz olan şu kişilerle paylaşılabilir;
ÖDE AL A.Ş.
Netgsm İletişim Hizmetleri A.Ş.
İKM Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Hukuki Sebep
Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz;
Açık rızaya dayalı olarak, yukarıda sayılan amaçlarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca,
Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ dan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, mağazalarımızda gerçekleştirdiğiniz satış ve üyelik işlemleriniz, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan anketlerimiz, internet sayfamızda gerçekleştirdiğiniz satış ve üyelik işlemleriniz, sosyal medya, dijital pazarlama ve çağrı merkezi iletişimleriniz sırasında/sonrasında, otomatik yada otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü yada elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Yasal Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Cemre Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne başvurarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu kapsamda tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Şirketimiz cevabı tarafınıza, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Talebinizin kabul edilmesi halinde, gereği Şirketimizce yerine getirilir.    
Veri Sorumlusuna Başvuru
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada tarafınızca Şirketimize daha önceden bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.     
OKUDUM